Personlige kompetencer

Vores ansatte er vores vigtigste ressource. Faglig og personlig udvikling er vigtig for os. Vi er en virksomhed, hvis rammer indeholder vores ansattes lyst til forandring, realisering og nytænkning. Derfor har vi valgt en organisationsstruktur, som indbyder her til. Nøgleord bag vores organisation kan derfor kort beskrives således:

Alsidig udvikling: Vi lægger stor vægt på den enkeltes personlige udvikling – vokser vi som mennesker, vokser vi som kollegaer, og bliver dermed af stor værdi både for os og for vores kunder.

Medansvar: Vi opererer med en flad organisationsform, hvor alle har indflydelse. Alle har ansvar for den daglige drift og engagement er vores drivkraft fremad.

Frihed: Nye ideer har ledelsens opbakning til at blive ført ud i livet. Der er frihed til at handle og udforske nye felter, fagområder og projekter.

Fleksibilitet: Vi er en virksomhed hvor vi ønsker at arbejdsliv og familieliv skal gå op i en højere enhed. Fleksibilitet er derfor en af grundstenene i vores organisation.